Phân phối camera samsung Hanwha Techwin
Hệ thống chữa cháy bằng khí sạch
Hệ thống kiểm soát ra vào- chấm công

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau tại Vietnet! Chúng tôi sẽ liệt kê một vài ngay tại đây, ngay bây giờ chỉ để chỉ cho bạn cách vô cùng tuyệt vời chúng ta đang ở công ty chúng tôi!

Phân phối sản phẩm

Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen risus at semper ullamcorp.

Kinh doanh bán lẻ

Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen risus at semper ullamcorp.

Tích hợp hệ thống

Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen risus at semper ullamcorp. Appreicate the

Tư vấn dịch vụ

Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen risus at semper ullamcorp.

Cung cấp giải pháp

Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen risus at semper ullamcorp.

Đấu thầu dự án

Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen risus at semper ullamcorp.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI

DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi thực hiện rất nhiều dự án! Chúng tôi sẽ liệt kê một vài dự án đó ngay tại đây, ngay bây giờ chỉ để chỉ cho bạn xem một số dự án mà chúng tôi đã thực hiện

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Các dịch vụ tuyệt vời sẽ không có được nếu nó không được cho các nỗ lực tác dụng bởi đội tuyệt vời và tài năng của chúng tôi, kiểm tra xem.

Phạm Hải Âu
Phạm Hải Âu
Cao Minh Quốc
Cao Minh Quốc
Phan Thanh Phương
Phan Thanh Phương
Mai Tấn Tâm
Mai Tấn Tâm
Võ Thành Tâm
Võ Thành Tâm
Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Sơn
Phạm Thị Oanh
Phạm Thị Oanh
Trần Duy Linh
Trần Duy Linh
Cao Trịnh Khoản
Cao Trịnh Khoản
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Văn Cường
Hồ Văn Thanh
Hồ Văn Thanh
Phạm Quang Huy
Phạm Quang Huy
Nguyễn Văn Tần
Nguyễn Văn Tần
Team Member Pham Hai Au Technical

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Cao Minh Quoc Technical Manager

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Phan Thanh Phuong CAD Designer

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Mai Tan Tam Fire Protection Engineer

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Vo Thanh Tam Webmaster

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Nguyen Van Son Pre-Sales Manager

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Pham Thi Oanh Chief accountant

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Tran Duy Linh Deputy Technical Manager

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Cao Trinh Khoan Technical

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Nguyen Van Cuong Technical

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Ho Van Thanh Technical

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Pham Quang Huy Distributive Director - SamSung

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%
Team Member Nguyen Van Tan Technical Director

Về Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Kỹ năng

 • Coming soon 90%
 • Coming soon 88%
 • Coming soon 86%
 • Coming soon 82%

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Mối quan tâm chính của chúng tôi là giải quyết các vấn đề với khách hàng của chúng tôi và đảm bảo rằng họ hài lòng. Bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc quan tâm bạn có thể là rất quan trọng đối với chúng tôi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Mối quan tâm chính của chúng tôi là giải quyết các vấn đề với khách hàng của chúng tôi và đảm bảo rằng họ hài lòng. Bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc quan tâm bạn có thể là rất quan trọng đối với chúng tôi.

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?