X’Perience Day SAMSUNG CCTV – Hanwha Techwin tại NOVOTEL Đà Nẵng

X’Perience Day SAMSUNG CCTV – Hanwha Techwin tại NOVOTEL Đà Nẵng
(Việt Nét – Hanwha Techwin – Net&Com)
Giới thiệu dòng sản phẩm mới với xu hướng kỹ thuật sắp tới và các giải pháp của Samsung Hanwha Techwin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi