X’Perience Day SAMSUNG CCTV – Hanwha Vision tại NOVOTEL Đà Nẵng

X’Perience Day SAMSUNG CCTV – Hanwha Vision tại NOVOTEL Đà Nẵng
(Việt Nét – Hanwha Vision – Net&Com)
Giới thiệu dòng sản phẩm mới với xu hướng kỹ thuật sắp tới và các giải pháp của Samsung Hanwha Vision

X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 1 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 2

X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 3

X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 4 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 5 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 6 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 7 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 9 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 10 1 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 11 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 12 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 13 X Perience Day Viet Net Hanwh Copy 14 X Perience Day Viet Net Hanwh

4.9/5 - (99 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo VIETNET
Facebook VIETNET
Hotline VIETNET