Hệ thống tổng đài điện thoại cho Water Front

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án Hệ thống tổng đài điện thoại cho Water Front, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ngày 24/03/2016

Hình ảnh dự án Hệ thống tổng đài điện thoại cho Water Front, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ngày 24/03/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi