Hệ thống mạng, tổng đài điện thoại cho BMW – Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống mạng, tổng đài điện thoại cho BMW Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/03/2016

Hình ảnh hệ thống mạng – tổng đài điện thoại cho BMW Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/03/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi