Hệ thống FM200, vách chống cháy, sàn nâng, access control cho Cocacola

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống FM200, vách chống cháy, sàn nâng, access control cho  Cocacola  – Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/04/2016

Hình ảnh  dự án hệ thống FM200, vách chống cháy, sàn nâng, access control cho  Cocacola  – Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/04/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi