Hệ thống FM200, Access Control, Nhận biết khói sớm, Camera cho SCB Cống quỳnh

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống FM200, Access Control, Nhận biết khói sớm, Camera cho SCB Cống Quỳnh ngày 23/03/2016

Hình ảnh hệ thống FM200, Access Control, Nhận biết khói sớm, Camera cho SCB Cống Quỳnh ngày 23/03/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi