Hệ thống FM 200, Chửa cháy, giám sát môi trường cho công ty Vina Capit

Hệ thống FM 200, Chửa cháy, giám sát môi trường cho công ty Vina Capital – 115 Nguyễn huệ, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/03/2016

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống FM 200, Chửa cháy, giám sát môi trường cho công ty Vina Capital  – 115 Nguyễn huệ, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/03/2016

Hình ảnh hệ thống FM 200, Chửa cháy, giám sát môi trường cho công ty Vina Capital  – 115 Nguyễn huệ, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/03/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi