Hệ thống FM 200, Chửa cháy, giám sát môi trường cho công ty Vina Capit

Hệ thống FM 200, Chửa cháy, giám sát môi trường cho công ty Vina Capital – 115 Nguyễn huệ, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/03/2016

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống FM 200, Chửa cháy, giám sát môi trường cho công ty Vina Capital  – 115 Nguyễn huệ, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/03/2016

Hình ảnh hệ thống FM 200, Chửa cháy, giám sát môi trường cho công ty Vina Capital  – 115 Nguyễn huệ, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/03/2016

cong ty vina capital 1

cong ty Vina Capital 2 cong ty Vina Capital 3 cong ty Vina Capital 4 cong ty Vina Capital 5 cong ty Vina Capital 6 cong ty Vina Capital 7 cong ty Vina Capital 9 cong ty Vina Capital 10 cong ty Vina Capital 11 cong ty Vina Capital 12 cong ty Vina Capital 13 cong ty Vina Capital 14

5/5 - (96 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi