Category Archives: Giải pháp giám sát môi trường

Trang bị hệ thống giám sát môi trường cho data center là một trong những yêu cầu cần thiết để cung cấp khả năng quản lí tập trung và kịp thời đưa ra cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Việt Nét (VietNet) – nhà cung cấp giải pháp giám sát môi trường AVTECH và giải pháp giám sát rò rỉ RLE. Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp tổng thể hạ tầng Data Center nói chung và giải pháp cho hệ thống giám sát môi trường, phát hiện rò rỉ nói riêng. Việt Nét cam kết mang đến cho bạn giải pháp phù hợp và tối ưu nhất cho nhu cầu của bạn.

Gọi