Dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 – Bình Phước

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 – Bình Phước ngày 31/05/2016

Hình ảnh dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 – Bình Phước ngày 31/05/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi