Đầu báo cháy

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đầu báo cháy là một thiết bị quan trọng trong hệ thống báo cháy, được sử dụng để phát hiện sự xuất hiện của nguy cơ cháy trong một khu vực nhất định. Đầu báo cháy thường được lắp đặt trong các tòa nhà, công trình, nhà máy, xí nghiệp,… nhằm phát hiện và báo động kịp thời khi có cháy xảy ra, giúp hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đầu báo cháy thường chia thành hai loại chính:

Theo nguyên lý hoạt động:

  • Đầu báo khói được chia thành 2 loại chính là đầu báo khói ion và đầu báo khói quang.
  • Đầu báo nhiệt hoạt động bằng cách phát hiện sự thay đổi nhiệt độ môi trường và được chia thành 2 loại chính là đầu báo nhiệt cố định và đầu báo nhiệt gia tăng.

Hệ thống báo cháy thường kết hợp cả hai loại đầu báo để tăng cường khả năng phát hiện và giảm sai sót. Khi một đầu báo phát hiện nguy cơ cháy sẽ cảnh báo và kích hoạt các biện pháp an toàn như: cảnh báo âm thanh, cảnh báo ánh sáng hoặc hệ thống chữa cháy tự động.

Gọi