[2023] Tắt thông báo email khi có bản cập nhật wordpress

Tổng quan

Đôi lúc bạn sẽ nhận được thông báo email cập nhật phiên bản WordPress, Plugin, Theme mà bạn muốn tắt nó đi thì bài viết này bạn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tắt thông báo email khi có bản cập nhật wordpress triệt để.

Các thực hiện tắt thông báo email khi có bản cập nhật WordPress

Bước 1: Đầu tiên, bạn vào file functions.php ở theme đang được kích hoạt.

Bước 2: Bạn thêm các dòng code bên dưới vào functions.php

<?php
// Tắt thông báo cập nhật phiên bản WordPress
add_filter( 'auto_core_update_send_email', '__return_false' );
// Tắt thông báo cập nhật plugin
add_filter( 'auto_plugin_update_send_email', '__return_false' );
// Tắt thông báo cập nhật theme
add_filter( 'auto_theme_update_send_email', '__return_false' );
// Ẩn thông báo cập nhật cho mọi user
function vietnet_hide_update_nag_alluser() {
  remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 );
}  
add_action('admin_menu','vietnet_hide_update_nag_alluser');
// Ẩn thông báo cập nhật cho user không phải admin
function vietnet_hide_update_na() {
  if ( ! current_user_can( 'update_core' ) ) {
    remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 );
  }
}  
add_action('admin_menu','vietnet_hide_update_na');

?>

Sau đó bạn lưu lại và hoàn thành thao tác.

Tắt thông báo email khi có bản cập nhật wordpress
Tắt thông báo email khi có bản cập nhật WordPress, plugin, theme

Kết luận

Như vậy Vietnet đã hướng dẫn bạn cách tắt thông báo và ẩn thông báo bằng cách sửa file functions.php, việc này sẽ không ảnh hưởng đến bảo mật, tốc độ tải trang.

Từ khóa: tắt thông báo email khi có bản cập nhật wordpress, tắt thông báo email khi có bản cập nhật plugin, tắt thông báo email khi có bản cập nhật theme, disable notification email wordpress, disable notification email theme, disable notification email plugin

Chúc bạn xử lý thành công!

5/5 - (94 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi