X'Perience Day SAMSUNG CCTV - Hanwha Techwin tại NOVOTEL Đà Nẵng

Tin tức - Sự kiện về Camera SAMSUNG, các sản phẩm của công ty Việt Nét

Trang chủ Tin tức - Sự Kiện X'Perience Day SAMSUNG CCTV - Hanwha Techwin tại NOVOTEL Đà Nẵng

X'Perience Day SAMSUNG CCTV - Hanwha Techwin tại NOVOTEL Đà Nẵng

  • 10 Jul
  • 1399

X'Perience Day SAMSUNG CCTV - Hanwha Techwin tại NOVOTEL Đà Nẵng
(Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com)
Giới thiệu dòng sản phẩm mới với xu hướng kỹ thuật sắp tới và các giải pháp của Samsung Hanwha Techwin

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

 

 

 

 

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

X'Perience Day Việt Nét - Hanwha Techwin - Net&Com

 

Bài viết liên quan

Comments

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?