Xóa dữ liệu trùng trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 - Highlight, Remove Duplicate

Thủ thuật máy tính

Trang chủ Thủ thuật máy tính Xóa dữ liệu trùng trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 - Highlight, Remove Duplicate

Xóa dữ liệu trùng trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 - Highlight, Remove Duplicate

  • 05 Mar
  • 508

Trong các tính năng của Excel có tính năng xóa dữ liệu trùng trong Excel hoặc highlight dữ liệu trùng mà bạn chưa bao giờ nghĩ nó đơn giản đến thế.

Dưới đây Viet Net sẽ hướng dẫn bạn cách xóa/ highlight dữ liệu trùng lập (Remove Duplicate) như sau:

1. Xóa dữ liệu trùng trong Excel:

Đối với Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ta làm như sau:

Bước 1: Bạn mở Excel chứa dữ liệu trùng lên và chọn tab Data

Xoa_du_lieu_trung_trong_Excel_1

Bước 2: Bạn tô đen toàn bộ dữ liệu mình cần xóa trùng

Xoa_du_lieu_trung_trong_Excel_2

Bước 3: Bàn nhấp vào nút Remove Duplicates và chọn như hình rồi OK OK

Xoa_du_lieu_trung_trong_Excel_3

2. Highlight dữ liệu trùng trong Excel

Để highlight dữ liệu trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ta làm như sau:

Bước 1: Bạn mở Excel chứa dữ liệu trùng lên và chọn tab Home

Highlight_du_lieu_trung_trong_Ex

Bước 2: Bạn tô đen dữ liệu trùng cần highlight là làm theo hình

Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Duplicate Values > OK

Highlight_du_lieu_trung_trong_Ex

Lưu ý: Trong Box Duplicate Values hiện lên bạn có thể chọn duplicate hoặc Unique (duy nhất/ không trùng) nếu giá trị trùng nhiều hơn giá trị duy nhất (không trùng)

Highlight_du_lieu_trung_trong_Ex

Bài viết liên quan

Comments

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?