Dự án

Dự án đã thực hiện của chúng tôi

Hệ thống chữa cháy cho Công ty cổ phần công nghệ Hoàn Cơ

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống chữa cháy cho  Công ty cổ phần công nghệ Hoàn Cơ ngày 17/12/2016 Hình ảnh dự án hệ thống hệ thống chữa cháy cho  Công ty cổ phần công nghệ Hoàn Cơ            

Read More
Dự án hệ thống FM 200 cho Lãnh sự quán Hungary - Quận 1, Tp.HCM

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống kiểm FM 200 cho Lãnh sự quán Hungary - Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh ngày 18/08/2016 Hình ảnh dự án hệ thống kiểm FM 200 cho Lãnh sự quán Hungary - Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh ngày 18/08/2016                

Read More
Dự án hệ thống tổng đài điện thoại cho tập đoàn Tôn Hoa Sen

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống tổng đài điện thoại cho tập đoàn Tôn Hoa Sen Hình ảnh dự án hệ thống tổng đài điện thoại cho tập đoàn Tôn Hoa Sen            

Read More
Dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam ngày 24/06/2016

Hình ảnh dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam ngày 24/06/2016

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

Read More
Dự án cho Trung tâm hành chính - Đức Hòa Long An

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án cho Trung tâm hành chính - Đức Hòa Long An ngày 13/06/2016 Hình ảnh dự án cho Trung tâm hành chính - Đức Hòa Long An ngày 13/06/2016                        

Read More
Dự án cho Pyrogen Công ty Server - Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án cho Pyrogen Công ty Server  - Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 10/08/2016 Hình ảnh dự án cho Pyrogen Công ty Server  - Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 10/08/2016            

Read More
Dự án cho tòa nhà H3 - Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án Dự án cho tòa nhà H3 - Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 07/06/2016 Hình ảnh dự án Dự án cho tòa nhà H3 - Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 07/06/2016              

Read More
Dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phư

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phước ngày 31/05/2016 Hình ảnh dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phước ngày 31/05/2016                            

Read More
Dự án hệ thống kiểm soát ra vào, chấm công cho công ty TNHH công nghệ

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống kiểm soát ra vào, chấm công cho công ty TNHH công nghệ số Digitech - Cần Thơ ngày 16/05/2016 Hình ảnh dự án hệ thống kiểm soát ra vào, chấm công cho công ty TNHH công nghệ số Digitech - Cần Thơ ngày 16/05/2016              

Read More
Toà nhà thanh niên - Trung tâm giới thiệu việc làm Cần Thơ

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án cho Toà nhà thanh niên - Trung tâm giới thiệu việc làm Cần Thơ ngày 04/05/2016 Hình ảnh dự án cho Toà nhà thanh niên - Trung tâm giới thiệu việc làm Cần Thơ ngày 04/05/2016                  

Read More

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?