Khung bản đồ SeaHawk Framed Reference Map - Phụ kiện giám sát rò rỉ chất lỏng

RLE.

Trang chủ Sản phẩm Hệ thống giám sát môi trường RLE

Khung bản đồ SeaHawk Framed Reference Map - Phụ kiện giám sát rò rỉ chất lỏng            

Mô tả

Được sử dụng kết hợp với bộ điều khiển đọc khoảng cách SeaHawk, bản đồ tham chiếu cho phép người dùng tham chiếu chéo khoảng cách với rò rỉ, như được hiển thị trên bộ điều khiển của họ, với vị trí thực tế trên bản đồ mặt bằng. Bản đồ khung 11 inch x 14 inch (28cm x 37cm) này giúp xác định vị trí chính xác của rò rỉ.

Mỗi bản đồ được tùy chỉnh như thế nào?

Bản đồ tham khảo khung FM1114 nên được mua với một hệ thống phát hiện rò rỉ. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một khung bao gồm một ví dụ về một bản đồ tham chiếu điển hình. Khi cài đặt phát hiện rò rỉ của bạn hoàn tất, hãy sử dụng bản đồ này làm hướng dẫn và tạo bản phác thảo chi tiết của cả cơ sở và hệ thống phát hiện rò rỉ đã cài đặt của bạn.

Gửi bản phác thảo của bạn cho RLE và chúng tôi sẽ chuyển bản phác thảo của bạn thành bản vẽ được đánh bóng trên máy vi tính. Khi bản đồ đã được hoàn thành và được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản in chất lượng cao của bản đồ mà bạn có thể chèn vào khung của mình. Treo bản đồ trên tường bên cạnh bộ điều khiển đọc khoảng cách SeaHawk của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ gửi email cho bạn các phiên bản .pdf và .jpg của bản đồ tham chiếu. Tệp .pdf dành cho tệp của bạn và .jpg sẵn sàng tải lên bộ điều khiển phát hiện rò rỉ của bạn, vì vậy bạn có thể hoàn thành phần bản đồ trực tuyến tích hợp của hệ thống cài đặt (có sẵn với bộ điều khiển phát hiện rò rỉ LD5200 và LD2100).

Chính sách bản đồ tham chiếu khung (FM1114)

FM1114 được coi là một sản phẩm tùy chỉnh. Khi khung có hướng dẫn lập bản đồ đã được giao, đơn đặt hàng không thể bị hủy và trả về sẽ không được chấp nhận.

RLE sẽ thực hiện các đơn đặt hàng cho FM1114 bằng khung vật lý với bản in của RLE 'Bản đồ và hướng dẫn trên sàn mẫu' của RLE. Các hướng dẫn này nêu chi tiết thông tin cần được cung cấp cho RLE trước khi RLE tạo Bản đồ tham chiếu. Các hướng dẫn cũng có thể được xem trên tab Tài liệu thông qua liên kết Quy trình Tùy chỉnh Bản đồ Tham chiếu Khung.

Khi nhận được hướng dẫn lập bản đồ hoàn chỉnh, RLE sẽ tạo Bản đồ tham chiếu. Nếu các hướng dẫn lập bản đồ không đầy đủ, RLE sẽ yêu cầu các hướng dẫn bắt buộc bổ sung cần thiết để hoàn thành bản đồ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày RLE nhận được tất cả thông tin cần thiết, RLE sẽ cung cấp bản sao điện tử (PDF) của bản đồ đã hoàn thành để phê duyệt.

Không có bản đồ nào được gửi mà không được chấp thuận trước tiên.

Khi bản đồ được chấp thuận:

Hai bản sao mềm (.pdf và .jpg) trên một ổ USB và hai bản in và sẽ được chuyển đến địa chỉ "gửi đến" được liệt kê trên đơn đặt hàng ban đầu.
Đơn đặt hàng sẽ bị đóng là "hoàn thành". Sau khi hoàn thành, yêu cầu thay đổi bổ sung chỉ có thể được cung cấp sau khi RLE nhận được đơn đặt hàng mới.
Nếu không nhận được hướng dẫn lập bản đồ trong vòng 12 tháng kể từ ngày PO, lệnh sẽ bị đóng. Một yêu cầu cho bản đồ sau khi lệnh đã được đóng lại chỉ có thể được cung cấp sau khi RLE nhận được một đơn đặt hàng mới.

--

Khung bản đồ SeaHawk Framed Reference Map là sản phẩm thuộc dòng sản phẩm SeaHawk của hãng RLE Technology

Xem thêm: 

Giải pháp giám sát rò rỉ chất lỏng

Comments

Sản phẩm tiêu biểu

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?