Hệ thống FM200, vách chống cháy, sàn nâng, access control cho Cocacola

Dự án đã thực hiện của chúng tôi

Trang chủ Dự án Hệ thống FM200, vách chống cháy, sàn nâng, access control cho Cocacola

Hệ thống FM200, vách chống cháy, sàn nâng, access control cho Cocacola

  • 24 Feb
  • 785

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống FM200, vách chống cháy, sàn nâng, access control cho  Cocacola  - Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/04/2016

Hình ảnh  dự án hệ thống FM200, vách chống cháy, sàn nâng, access control cho  Cocacola  - Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/04/2016


Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 
Cocacola_Q9
 

Bài viết liên quan

Comments

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?