Hệ thống FM200, Access Control, Nhận biết khói sớm, Camera cho SCB Cốn

Dự án đã thực hiện của chúng tôi

Trang chủ Dự án Hệ thống FM200, Access Control, Nhận biết khói sớm, Camera cho SCB Cốn

Hệ thống FM200, Access Control, Nhận biết khói sớm, Camera cho SCB Cốn

  • 24 Feb
  • 824

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống FM200, Access Control, Nhận biết khói sớm, Camera cho SCB Cống Quỳnh ngày 23/03/2016

Hình ảnh hệ thống FM200, Access Control, Nhận biết khói sớm, Camera cho SCB Cống Quỳnh ngày 23/03/2016

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

FM200_Access_Control_Cong_Quynh

 

Bài viết liên quan

Comments

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?