Dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phư

Dự án đã thực hiện của chúng tôi

Trang chủ Dự án Dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phư

Dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phư

  • 24 Feb
  • 902

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phước ngày 31/05/2016

Hình ảnh dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phước ngày 31/05/2016

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

 

xi_mang_ha_tien_1_binh_phuoc

Bài viết liên quan

Comments

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?