Dự án

Dự án đã thực hiện của chúng tôi

Sở Nội Vụ công ty Eco - Cung cấp hệ thống PCCC

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống chữa cháy FM200 cho Sở Nội Vụ của Công ty TNHH Xây Dựng Và Môi Trường Eco vào ngày 19/03/2016 (hoàn thành sớm 1 tháng so với tiến độ) với nội dung cung cấp chủ yếu là cung cấp hệ thống báo cháy, chữa cháy, PCCC FM200. Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện): 6.158.164.100 VNĐ Tiến độ thi công: đã hoàn thành Ngày hợp đồng có hiệu lực: 15/10/2015 Ngày kết thúc hợp đồng: 29/04/2016 Hình ảnh dự án hệ thống hệ thống chữa cháy FM200 cho Sở Nội Vụ công ty Eco: -- Trên đây là giới[…]

Read More
GENTHERM Hà Nam - Cung cấp hệ thống tổng đài, CCTV, IT room, UPS room

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống tổng đài điện thoại và CCTV cho CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM vào ngày 18/01/216 (hoàn thành sớm 2 tháng so với tiến độ) với nội dung cung cấp chủ yếu là Cung cấp hệ thống tổng đài, CCTV, IT room, UPS room. Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện): 10.056.004.548 VNĐ Tiến độ thi công: đã hoàn thành Ngày hợp đồng có hiệu lực: 19/03/2015 Ngày kết thúc hợp đồng: 20/03/216 Hình ảnh dự án hệ thống tổng đài điện thoại, CCTV cho GENTHERM Hà Nam: -- Trên đây là giới thiệu về dự án hệ[…]

Read More
Hệ thống chữa cháy cho Công ty cổ phần công nghệ Hoàn Cơ

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống chữa cháy cho  Công ty cổ phần công nghệ Hoàn Cơ ngày 17/12/2016 Hình ảnh dự án hệ thống hệ thống chữa cháy cho  Công ty cổ phần công nghệ Hoàn Cơ            

Read More
Dự án hệ thống FM 200 cho Lãnh sự quán Hungary - Quận 1, Tp.HCM

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống kiểm FM 200 cho Lãnh sự quán Hungary - Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh ngày 18/08/2016 Hình ảnh dự án hệ thống kiểm FM 200 cho Lãnh sự quán Hungary - Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh ngày 18/08/2016                

Read More
Dự án hệ thống tổng đài điện thoại cho tập đoàn Tôn Hoa Sen

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống tổng đài điện thoại cho tập đoàn Tôn Hoa Sen Hình ảnh dự án hệ thống tổng đài điện thoại cho tập đoàn Tôn Hoa Sen            

Read More
Dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam ngày 24/06/2016

Hình ảnh dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam ngày 24/06/2016

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

dự án hệ thống sàn nâng cho công ty THP Chulai - Quảng Nam

Read More
Dự án cho Trung tâm hành chính - Đức Hòa Long An

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án cho Trung tâm hành chính - Đức Hòa Long An ngày 13/06/2016 Hình ảnh dự án cho Trung tâm hành chính - Đức Hòa Long An ngày 13/06/2016                        

Read More
Dự án cho Pyrogen Công ty Server - Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án cho Pyrogen Công ty Server  - Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 10/08/2016 Hình ảnh dự án cho Pyrogen Công ty Server  - Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 10/08/2016            

Read More
Dự án cho tòa nhà H3 - Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án Dự án cho tòa nhà H3 - Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 07/06/2016 Hình ảnh dự án Dự án cho tòa nhà H3 - Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 07/06/2016              

Read More
Dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phư

Công ty Việt Nét vừa hoàn thành dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phước ngày 31/05/2016 Hình ảnh dự án hệ thống sàn nâng FM200 cho Công ty xi măng Hà Tiên 1 - Bình Phước ngày 31/05/2016                            

Read More

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi - ưu đãi mới nhất từ Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nét

Bạn cần hổ trợ?